Soul retrieval


Soul retrieval beskriver en obalans där vi har disassocierat oss med en del av vår själskraft, förmågor och essens.
Det kan hända vid starkt emotionella eller svåra upplevelser. En del av vår själ skiljs ifrån vår essens för att orka med smärtan, eller för att överleva i den traumatiska situationen.

Vid en Soul retrieval hämtas den förlorade själsdelen tillbaka och återintegreras i personen.

Förlusten av en själsdel kan leda till fysiska och känslomässiga problem, eftersom den delen av vår livsenergi saknas, när vi inte har tillgång till hela vår själ.
Soul retrieval är ett unikt sätt att hämta tillbaka denna förlorade själsdel och återknyta kontakten med de gåvor och den kraft som själsdelen bär.