Ljusbadsprocess, IlluminationCHAKRAS med ram höger


I illuminationen bränns präglingar bort i vårt ljusenergifält och ersätts med rent ljus, där av namnet ljusbadsprocess. Det som finns kvar är minnet av präglingen, men inte energin av det trauma eller emotionella svårighet som tidigare upplevts när präglingen varit aktiverad.
Präglingen påverkar hela vårt system då det när det är aktivt laddar ner toxiska energier i det chakra som det är kopplat till. Varje chakra är kopplat till det centrala nervsystemet, som påverkar våra hormonella system, emotionella upplevelser och våra tankar.
När en prägling är aktiv så har det stor påverkan på våra liv. Vi kan vara medvetna om präglingens ursprung, men den informerar ändå det energimässiga programmet till ljusenergikropp och styr våra liv, känslor och relationer.
Ljusbadsprocessen skapar frihet så att vi medvetet kan skapa utifrån nya förutsättningar- här och nu. När vi helar vår ljusenergikropp så kommer vi i balans igen.