Extraktion


Starka känslor, som ilska, avund och hat, kan med tiden bli till kristalliserad form och fastna i kroppen. Vid extraktionen tas den kristalliserade energin bort och energin kan flöda fritt i kroppen och i chakrorna igen. Tecken på kristalliserad energi kan vara oförklarlig smärta i kroppen eller brist på energi, trötthet eller olust känslor.

Entiteter, kan utnyttja vår energi. Dessa elementära energier eller andar fäster sig vid centrala nervsystemet och får tillgång till vår livsenergi. Energierna kan påverka vår fysiska och mentala balans.
Entiteter kan även vara förfäder, släkt, nära vänner som vi dragit till oss då vi varit mottaglig på något vis för de. Dessa energier attraheras av något de behöver eller vill ha av oss, likt när vi attraheras av en person som vi vill vara nära eller trivs med.
Vid en extraktion så helas både det som gjort oss tillgängliga och entiteten.