Shamansk healingMesan med ram höger

Shamansk healing handlar om personligt helande, transformation och att frigöra sina begränsningar. Traditionen har sitt ursprung hos de Andiska mästarshamanerna ; Qero indianerna.

Shamansk healing bygger på att våra "problem" har ett energiursprung och genom att spåra vart den energimässiga blockeringen kommer ifrån kan man ta bort blockeringen och öppna upp för det naturliga energiflödet. I ljusenergikroppen som finns runt om den fysiska kroppen finns all information om vår fysiska kropp, våra känslor och mentala historia.

Att bli hel kan innebära olika för personer, det kan vara att bli av med ett problem i sitt liv, att integrera hela sin personlighet, kraft och sina förmågor.

För att läsa mer om de olika behandlingarna, klicka på länkarna ovan.