Vad är floating?

Tank höger 5

Floating utvecklades under 50-talet med inriktning på R.E.S.T-behandling, (Restricted Environmental Stimulation Therapy). Idéerna bakom var att hjärnan kunde hantera stress lättare om man minskade stimulansen av sinnes intryck,ett utrymme där hjärnan slapp hantera ljud, ljus och att hålla kroppen i balans.

Salt i tanken skalad 5 vänster

Floatingtanken innehåller saltvatten, närmare bestämt 400kg epsomsalt och är
c:a 25cm djupt, saltet gör att man flyter som en kork.

 De goda resultaten som rapporterades var en upplevelse av tyngdlöshet, vilket förändrar balansen i vår hjärna,Balanserad med ram mindre ifrån kamp och flykt läget, till avslappning och kreativitet. Minskande av våra stresshormoner och ökande av våra återuppbyggande hormoner.

Hjärnan får en möjlighet att hitta och rätta till obalanser i kroppen som den inte annars har möjlighet till när vi lever under stress och press, då allt vårt fokus ligger på omgivningen utanför oss.


Metoden spreds bland annat till NASA som använde floatingen i tränings syfte för astronauter.
Elitidrottare tog också tidigt del av floatingen för att öka sin prestations förmåga och återhämtning efter träning/tävling.
Gaze med ram liten höger

 

Den största vinsten med floating är att möjligheten till total avslappning . Du flyter i ett hudtempererat, tyst utrymme med "bara vara" och uppleva dig själv att göra.

 

Avlsappning med ram vänster
Alla upplever floatingen olika och det är en upplevelse som bara kan upplevas av dig själv, ingen annan kan säga vad eller hur du ska uppleva f
loatingen.
Det enda som är säker är att floatingen har en effekt på ett eller annat sätt för oss, vi är ju alla olika individer.

 


De dokumenterade effekter man har forskat mycket kring vid Karlstads Universitet är:

Karlstads Universitet liten
MINSKAD HALT AV STRESS HORMONERA
SMÄRTLINDRING
MINSKAD DEPRESSION OCH ÅNGEST
BÄTTRE SÖMN
ÖKAD BLODCIRKULATION
ÖKAD KREATIVITET
LÄGRE PULS
SÄNKT BLODTRYCK

De slutsatser forskarnas resultat visar är att placebo, eller förväntanseffekten inte har någon påverkan, så länge du lägger dig i tanken och slappnar av får kroppen avslappningen och återuppbyggnaden, även om du inte förväntar dig den effekterna av floatingen.

"Resultaten visade att det som hände försökspersonerna hände oavsett betingelse. Av detta drar vi slutsatsen att flytupplevelser är
relativt oberoende av förväntansmekanismer".
Skriver prof. Torsten Norlander i forskargruppen i Karlstad, i tidningen Svensk Idrottsforskning.