BioenergihealingEnergikroppar 1

Bioenergi terapins helhetstänkande ger kroppen möjlighet till självläkning och därmed skapa balans och harmoni i sin naturliga kraft. Detta helhetstänkande är intressant, just därför att det syftar mycket till det individuella ansvaret för hälsan, lika som en fysiskt vältränad kropp måste underhållas med träning och kost så måste den även underhållas för att ha ett bra normaltillstånd. Med ålder eller att inte sköta hälsan, blir det olika former av stagnationer i systemen som med tiden leder till olika patologiska problem. Ofta är det patologiska problemet inte bara rent fysiskt, utan även på energi och informationsstruktur nivå. I behandlingen löses blockeringar och stagnationer i kroppens meridianer upp och det naturliga flödet av energier återställs i hela kroppen. Detta leder till att ofta vanligt förekommande smärtor, som nacke, axlar, rygg också lindras.

I en behandling ingår biostretching och biomassage för att öppna upp energiflödet i kroppens meridianer. Rensning, balansering av organ och olika system för att rensa ut slaggprodukter. Energi balansering av hela den fysiska energi strukturen. I bioenergin jobbas det mycket med tankens kraft, olika tibetanska och tao-tekniker och från grundaren, Boris Aranovich, utvecklade metoder och tekniker.

Allt är energi omkring oss, vilket innebär att även ett patologiskt problem, tankar och känslor har en energistruktur.  Det finns enorma mängder av information i kroppen, ner på cellnivå, i form av tankar, minnen som har olika emotionella laddningar kopplat till sig. Bra och dåliga, naturligtvis. Dåliga minnen och tankar är något som inte är gynnsamt.

I behandlingen påverkas kroppen ner på cellnivå. I bioenergin betraktas alla patologiska förändringar och sjukdomar som en obalans i energistrukturen i kroppen och därmed stagnation i något av kroppens utrensningssystem. Efter behandlingarna är det alltid rekommenderat att fortsätta med olika övningar för att stärka effekten av en behandling och snabbare uppnå bra resultat för hälsan.

Vi har alla en fantastisk kropp, en otrolig mekanism som ger möjligheter att göra och skapa precis vad vi vill! Möjligheterna är oändliga, det är bara fantasin eller tankemönster kan inte, går inte…, som sätter gränser för vad vi kan och inte kan göra i livet.