Andning.

Som en del i våra liv ingår andningen, ett fenomen som vi inte behöver engagera oss i, likt att hjärtat slår utan att vi behöver tänka eller agera för att dessa processer skall ske.

Öka din energi genom att förbättra din andning

Energin som produceras i våra celler är avgörande för vår hälsa och välbefinnande. I den processen att omvandla näring till energi, från primärt kolhydrater (glukos,socker) och fett, skapas ATP (adenosintrifosfat), det är en universell energivaluta som finns i alla levande djur och växter. I vår kropp används och skapas det enormt mängd ATP hela tiden.
Om vår kropp är i balans produceras det ATP motsvarande nästan vår kroppsvikt per dygn.

Mitokondrierna - cellernas kraftverk

andning-mitokondrie-540w350h

Mitokondrier är små organeller (miniatyrorgan) som finns i våra celler. De är väldigt komplexa och har sin egen separata DNA. Från början var de bakterier som levde fritt och genom evolutionen har de blivit en del av cellen. Mitokondrier finns i nästan alla kroppens celler och mer än 90% av vår energiproduktionen sker här. Antalet mitokondrier i en cell varierar kraftigt beroende på celltyp. I celler med hög energiförbrukning, exempelvis muskelceller och leverceller, kan det finnas upp till flera tusen mitokondrier.


Aerobisk energi produktion

Vi aerob energiproduktion (med syre) skapas upp till 38 ATP molekyler per näringsmolekyl. Bränslet vid produktionen är främst kolhydrater och fett. Fett lagras 6 gånger effektivare än kolhydrater i kroppen, vilket gör det till ett optimalt bränsle.

Aerobiskenergipoduktion

Anaerob energi produktion

Vid anaerob energi produktion (utan syre) skapas endast ca 2 ATP molekyler och endast kolhydrater kan användas som bränsle. Mjölksyra (laktat) bildas också som en restprodukt.

Anaerobiskenergiprodution

Aerob energiproduktion ger alltså upp till 19 gånger mer energi.

Ju mer vi andas desto mindre syre når våra celler.

År 1904 upptäckte dansken Christian Bohr att mängden syre som levereras till cellerna minskar i takt med att blodet blir mer basiskt. Detta kallas Bohr effekten och han blev belönad med Nobelpriset för sin upptäckt. Optimalt pH-värde i blodet är 7,4. Vid förändring av detta värde förändras blodets kemiska egenskaper. När blodet blir mer basiskt (pH-värdet ökar) binder syremolekylerna hårdare fast vid hemoglobinet som finns i de röda blodkropparna, vilket i sin tur leder till att syremolekylerna inte frigörs lika lätt. Syret kommer då inte in i cellerna. Energiproduktionen som sker i mitokondrierna är beroende av syre och om det inte finns närvarande blir cellens kraftverk arbetslösa.

En stor anledning till att blodet blir mer basiskt är att vi andas för mycket och därmed får brist på koldioxid. Den ryske läkaren och professorn Konstantin Buteyko har sedan 1950-talet forskat inom detta ämne och hans kunskap är idag spridd över hela världen. Vid inandning innehåller blodet 0,04% koldioxid och vid utandning ca 4%. Om vi andas för mycket skapar det en brist på koldioxid i kroppen som bland annat leder til att pH-värdet i blodet ökar.

Balans mellan syre och koldioxid ger mer energi :

En bil behöver bränsle för att motorn ska fungera. Om motorn får för litet bränsle hackar den. Men den hackar också om den får för mycket bränsle. En effektiv motor får hela tiden exakt den mängd bränsle den behöver. När kroppen är i optimal balans får den precis den mängd syre som krävs för att utföra sitt jobb

De flesta av oss andas för mycket, ofta 2-3 gånger kroppens behov, vilket motsvarar att äta 6-10 mål mat om dagen. Överandning leder till obalans där Bohr-effekten gör att mindre syre når cellerna och den effektiva aeroba energiproduktionen (med syre) minskar. Med minskad energi minskar kroppens förmåga att utföra olika uppgifter vilket över tiden kan leda till hälsoproblem.

Lär dig förbättra din andning på vår kurs "Medveten Andning"