Alfa gör det möjligt att på kort tid genomföra diagnos av organismen på grund av neurodynamis analys av hjärtrytmernas variabilitet. Efter flera års forskning har man kommit fram till att alla processer i människans organism återspeglas i förändringar av hjärtats rytmer. 
Genom att avläsa dynamiken i hjärtats rytmer kan man objektivt utvärdera kroppens hälsotillstånd och göra en prognos av dess förändringar. Arbetsrytmen av “hjärtats pendel” är individuell för varje människa, precis som fingersavtrycken
.
ALFA bildBild ifrån programmet

Med hjälp av dagens avancerade teknik kan vi enkelt mäta aktiviteten i kroppens olika
reglerande system. Tekniken bygger på något som på läkarspråk kallas för HRV: Heart Rate
Variability: variabel hjärtrytm, eller föränderlig hjärtrytm. HRV är väl känt för fysiologer i
hela världen.

Men kunskapen bakom metoden är långt ifrån ny. Inom kinesisk och indisk (ayurvedisk)
medicin har hälsan traditionellt mätts via pulsen. Pulsen beskriver förstås hjärtats slag, men
inte bara det. Eftersom rytmen i alla organ är synkroniserade, påverkas alla rytmer om en rytm
förändras. Om det sympatiska (aktiverande) eller det parasympatiska (lugnande) nervsystemet
dominerar, märks det genast i hjärtats rytm, och olika hormoner eller processer i blodet
påverkar också hjärtats slag.

Med datorteknikens hjälp kan pulsarna idag avläsas via hyperkänsliga chips, som känner av
inte bara slag utan också övertoner som beskriver olika pulsar eller rytmer i kroppen. Genom
att avläsa hjärtats rytm kan apparaten alltså utvärdera hur olika delar av de reglerande
mekanismerna fungerar.

HRV metodik bygger på bearbetning av s.k. RR-intervaller i hjärtats rytm och de förvandlas
till harmoniska frekvenser (Furje analys).

Apparater som bygger på analys av RR-intervaller i pulsen är väl kända i världen. ”Alfa” är
det senaste i denna utveckling och har tagits fram av ett vetenskapligt företag ”Dinamika”
från Ryssland. Den skiljer sig från andra apparater genom sin mobilitet, enkelhet och
möjligheten att mycket snabbt utvärdera kroppens tillstånd före träning och efter . ”Alfa” gör
det möjligt att kontinuerligt kontrollera och följa upp resultat av behandling och träning och
på så sätt ange rätt dosering av båda.